Przywróc blask swojej nieruchomości.

Odśnieżanie

  • DACHÓW
  • HAL
  • MAGAZYNÓW
  • INNYCH OBIEKTÓW
  • DARMOWA WYCENA

Długotrwałe, bądź obfite opady śniegu w połączeniu ze zmianami temperatury mogą powodować zaleganie pokrywy śnieżno-lodowej na dachach. Długo utrzymujący się śnieg z czasem staje się coraz cięższy, co może znacząco osłabić konstrukcję nośną dachu. Szczególnie narażone na obciążenia są płaskie powierzchnie dachowe obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak hale magazynowe i produkcyjne.

Konstrukcje dachów, a normy europejskie

Konstrukcje obiektów wielkopowierzchniowych projektowane są tak, aby wyeliminować obciążenia, zagrażające bezpieczeństwu zarówno konstrukcji, jak i użytkownikom budynku. Zasady określające obciążenia śniegiem, określone są w normie Eurokod 1 z 2005 r. i zależą od takich elementów jak: wielkość dachu, kąt nachylenia, sąsiedztwo innych budynków, ukształtowanie terenu wokół obiektu oraz lokalizacji (miejscowych warunków klimatycznych).

Obowiązek odśnieżania dachów

Obowiązek odśnieżania dachów spoczywa na właścicielach obiektów, bądź jego zarządcach. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji w razie wystąpienia czynników związanych z siłami natury, oddziałujących na obiekt. Właściciel obiektu powinien znać wartość obciążenia, na jakie został zaprojektowany budynek i systematycznie porównywać je z obciążeniem występującym na dachu. W praktyce może się to okazać niemożliwe, gdyż m3 śniegu przyjmuje w zależności od warunków inną gęstość – może być puszysty, zalegający lub mokry.

Jednym ze sposobów na uniknięcie problemu zalegania śniegu jest przyjęcie na etapie projektowania wyższych obciążeń, niż te, wynikające z normy dla danego regionu. Skutecznym rozwiązaniem może okazać się również systematyczne odśnieżanie dachu, szczególnie w okresie obfitych opadów.

Instrukcja odśnieżania dachu płaskiego

Odśnieżanie dachów hal wielkopowierzchniowych najłatwiej jest zlecić specjalistycznym firmom. Współcześnie większość dachów hal magazynowych i produkcyjnych wykonywana jest w systemie membran PCV.

Jednym ze sposobów na ręczne odśnieżanie jest używanie odpowiednich łopat i pozostawianie na dachu przynajmniej 10-centymetrowej warstwy śniegu. Inną, bezinwazyjną metodą odśnieżania jest posypywanie dachu solą, która rozpuści pokrywę śnieżną. Przystępując do odśnieżania tym sposobem, należy upewnić się, że materiały obudowy są odporne na działanie soli. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, często stosuje się również mechaniczne odśnieżarki.

Bezpieczne odśnieżanie dachów

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, odśnieżających dach, montowane są systemy asekuracyjne w postaci punktów stałych, pomiędzy którymi znajduje się stalowa linka, umożliwiająca przypięcie zabezpieczeń BHP.

 

Podsumowując, warto dbać o utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku. Przemawiają za tym aspekty ekonomiczne oraz bezpieczeństwo użytkowników i osób, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Skontaktuj sięz nami


Niektórzy z szerokiego grona naszych zadowolonych Klientów

Facebook